"

Povedz mi, čo študuješ, a ja ti poviem, aký si

29. 01. 2016 10:15 - Tak by mohol znieť názov dánskej psychologickej štúdie, ktorá sa snažila odhaliť typické osobnostné rysy študentov jednotlivých oborov.
Ten pocit, keď vieš, že nič nevieš.
Autor: getty images
 
 
 

Vedci zistili, že charakteristiky osobnosti skutočne predurčujú to, aký obor si človek na univerzite vyberie. Analýza zahrnuje trinásť tisíc vysokoškolákov, ktoré tím z Aarhusu podrobil testovaniu tzv. Veľkou päťkou. Dáni tak preukázali, že študenti určitých oborov majú zhodné rysy osobnosti.

Test Veľkej päťky sleduje:
- otvorenosť voči skúsenosti (zvedavosť, vynaliezavosť vs. opatrnosť)
-  svedomitosť (dôkladnosť vs. bezstarostnosť)
-  extraverziu (iniciatíva, otvorenosť, sociabilita vs. zdržanlivosť, samotárstvo)
- prívetivosť (priateľskosť, súcit vs. chlad, antagonizmus)
- emocionálnu stabilita (citová stálosť vs. neurotizmus).

Študenti umenia a humanitných vied mali vysoké skóre v neurotizme, ale boli veľmi otvorení a zvedaví. Nižšie skóre mali vo svedomitosti a stredné v extraverzií.

Ekonómovia mali vysoké skóre v exraverzií, ale nízke v otvorenosti a prístupnosti. Stredné potom vo svedomitosti a neurotizme.

Študenti práv a podnikania sú najsebeckejší  neradi spolupracujú a tiež sú na tom najhoršie s empatiou. Ale dokážu sa dobre zabávať na večierkoch a sú aj ich skvelými usporiadateľmi. Boli vysoko extrovertní, stredné hodnoty mali v emočnej stabilite a svedomitosti, ale veľmi nízke v otvorenosti a prístupnosti k druhým.

Technické obory študujú jedinci so stredným skóre v emočnej stabilite a svedomitosti, ale s nízkym skóre v otvorenosti.

Študenti prírodovedeckých oborov mali najvyššie skóre v otvorenosti, boli veľmi extrovertní a mali stredné skóre v emoční stabilite.

„Ak sa na to pozrieme z tej humornej stránky, tak táto štúdia potvrdila viac či menej vžité predsudky o narušených študentoch psychológie, zapálených študentoch vedy a cynických ekonómoch,“ uviedla k výsledkom autorka štúdie Anna Vedelová z dánskej univerzity v Aarhus.

párty študentov

Asi budúci právnici :)

Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama
Autor:  Famous

NAJČÍTANEJŠIE

 

BIZNIS

 

ADAM GIRL

 

ŠPORT