"
 

Maľovanie interiéru svojpomocne 

30. 01. 2008 15:18 - V porovnaní s tapetovaním alebo obkladaním stien má maľovanie niekoľko nezanedbateľných výhod: nie je príliš nákladné, realizácia trvá kratšiu dobu.
Ilustračná fotografia
Autor: Archív
 
 
 

Maľovanie navyše umožňuje častejšiu obmenu farieb podľa aktuálneho želania alebo zariadenia miestnosti.

Súčasné maliarske farby sú pri práci bezpečné, možno ich farebne tónovať, chemicky nie sú agresívne a majú vysoké krycie schopnosti. Dobre prekryjú i staršie tmavé nátery. Sú paropriepustné, nezrážajú sa na nich vodné pary – stena pod nimi dýcha, farby sa nadmerne neotierajú a čiastočne odolávajú vode.

PRED MAĽOVANÍM

Zakrývanie
Najprv dáme dolu závesy, záclony a ostatné predmety. Podlahu (i s celoplošným kobercom) prikryjeme fóliou a samolepiacou páskou fóliu nalepíme na podlahové lišty. Fóliu rozprestrieme po celej šírke, pri stenách ju trochu nahrnieme, aby mala vôľu a pri práci sa nenapínala. Jednotlivé diely fólie spojíme samolepiacimi páskami. Nábytok, ktorý nemožno vysťahovať, umiestnime do stredu miestnosti a ochránime fóliou rovnako ako okná, dvere, svietidlá a elektrické zásuvky (pred akoukoľvek manipuláciou samozrejme vypneme prúd). Na ochranu citlivejších kusov môžeme použiť i bublinkové fólie. Vysávačom očistíme parapety, páskou chránime závesné lišty na obrazy a drevené obruby nad podlahou. Ak máme podlahové vykurovanie, vypneme ho, aby sa v miestnosti nevíril prach.

Príprava stien
Nikdy by sme nemali pred maľovaním podceniť prípravu stien. Nesmieme na nich nechať praskliny, nevyretušované otvory po klincoch a skobách, vyrýpané miesta, odrazené rohy ani akejkoľvek škvrny, ktoré by mohli presvitať, ani starú maľbu vo viacerých vrstvách.

Oprava poškodeného rohu
Ak sa má oprava podariť a plnivo má držať, odstránime najprv všetku uvoľnenú omietku. Aby murivo príliš rýchlo neodoberalo zo sadry alebo tmelu vodu, poškodené miesto navlhčíme napríklad pomocou rozprašovača na kvetiny. Z jednej strany opravovaného rohu použijeme ako vodiacu hranu hladítko, výplňovú hmotu vtlačíme murárskou lyžicou. Oba nástroje posunujeme pri práci rovnomerne pozdĺž rohu. Potom ich zameníme a vyplníme roh rovnakým spôsobom i z druhej strany. Nakoniec filcovým hladítkom alebo hubou plochu starostlivo uhladíme a necháme dôkladne vyschnúť. Pred natieraním by sme mali opravené miesto ošetriť základným náterom. Pokiaľ použijeme stierkový tmel, širšou špachtľou alebo murárskou lyžicou ho rozhrnieme po ploche tak, aby presahoval „za roh“ a potom z druhej strany rozhrnieme do stratena. Operáciu niekoľkokrát opakujeme. Použiť môžeme i tzv. uhlový rajblík, tmel prihrnieme špachtľou. Po vytvrdení prácu začistíme brúsnym papierom.

Tmelenie spár v omietke
Menšie trhliny síce súdržnosť stavby neohrozia, ale neopravené budú pod maľbou presvitať alebo sa objavia čoskoro znova. Poškodené spoje v sadrokartónových stenách prekryjeme škárovacou páskou alebo páskou so skleneným vláknom. Taktiež trhliny v bežnom murive zakryjeme opravnou páskou alebo ich vyplníme tmelom. V takom prípade odstránime zo škáry murivo rohom špachtle. Starým štetcom z nej vymetieme prach a zvyškové úlomky. Prach môžeme i vyluxovať nástavcom s úzkou hubicou. Pripravené miesto navlhčíme rozprašovačom. Poškodené miesto navlhčíme rozprašovačom. Tenkú škáru iba zatrieme štetkou. Na tmelenie väčších závad môžeme použiť aj klasickú sadru, aj modernú stierkovaciu hmotu, ktorá praskliny vyplní a povrch zjednotí. Napríklad celulózovú stierku na vnútorné použitie, tmel či šľahaný tmel na škáry. Na opravy stien v interiéroch je vhodná i stierkovacia hmota určená na retušovanie spojov sadrokartónu, prípadne i ostatné vyrovnávacie stierky či tzv. štuk na praskliny. Práca s nimi je jednoduchšia ako s klasickou sadrou. Doba vytvrdzovania býva síce dlhšia, stierkovacie hmoty sa však oveľa lepšie spracovávajú, netvoria sa na nich pre sadru typické škvrny, nepraskajú a sú pevnejšie. Týmito hmotami možno zaplniť i väčšie praskliny či dotvarovať poškodené rohy. Zvolený tmel do škáry vtlačíme pomocou špachtle, najprv naprieč cez škáru, potom pozdĺžne a necháme ho trochu presahovať. Keď stvrdne, uhladíme zagitované plochy jemným brúsnym papierom číslo 100 na plátne alebo zarovnáme špachtľou do výšky okolitej steny. Na menšie opravy slúžia akrylátové tmely, ktoré môžeme kúpiť i v malom balení (kelímky už od 40 či kartuš okolo 90 korún), prípadne iné hotové tmely.

Umývanie stien a škrabanie
Maliarskou štetkou steny pred maľovaním dôkladne omyjeme. V 6-10 l horúcej vody rozpustíme asi 1 kg mazľavého mydla. Omytie stien je dôležité predovšetkým v kuchyni, kde musíme odstrániť nielen viditeľnú špinu, ale aj mikroorganizmy, ktoré sa vo vrstve mastných usadenín rozmnožujú. Pri viacerých vrstvách starých náterov môže maľba praskať, potom je rozumnejšie stenu oškriabať. To platí aj pre steny vymaľované disperznými farbami. Škrabať budeme nepružnou tzv. maliarskou špachtľou. Pokiaľ sme niekde omylom vytvorili nežiadúcu ryhu, nanesieme retušovací tmel.

Škvrny a pliesne
Niekedy nám, napríklad po havárii vodovodného potrubia, zostanú na strope škvrny pliesne. Stena s pliesňou je nielen na pohľad odpudivá, ale trvalá prítomnosť spór pliesní môže viesť i k vážnemu ochoreniu dýchacích ciest. Miesto vysušíme dôkladným vetraním alebo vysúšačom na vlasy. Pri práci používame ochrannú masku proti prachu. V prípade, že plieseň prenikla do muriva, dôkladne ju odstránime škrabkou. Na spóry na povrchu postačí dobrá kefa. Očistený podklad pokryjeme podľa pokynov výrobcu izolačnou a podkladovou vrstvou. Použijeme disperznú farbu, ktorá prepúšťa vodnú paru a slúži ako prevencia proti pliesňam a proti hubám. Prípravu stien na vlastné maľovanie zakončíme ich spevnením penetráciou prípravkom Primalex Sokratom alebo Genius Pro.

POSTUP PRI MAĽOVANÍ

Po prípravných prácach necháme steny dôkladne vyschnúť. Zvolíme žiadaný farebný odtieň maľby. Primalex Primer alebo Primalex Plus či inú farbu dôkladne rozmiešame. Hlavne vtedy, ak pridávame tónovacie farby. Maľovať začíname vždy strop, a to od okna, aby sme vo svetle videli, či je čerstvá farba rovnomerne natretá. Steny natierame v pruhoch, ktoré sa prekrývajú, vždy v smere dopadajúceho dopadajúceho svetla, aby nebolo vidieť okraje už natretej plochy, ktoré vždy znovu pretrieme. Pracujeme tak rýchlo, aby farba v miestach napojenia jednotlivých ťahov štetcom bola ešte mokrá. Maľujeme vždy na jednej celistvej ploche, napr. na strope alebo na jednej stene. Postupujeme sprava doľava, ľaváci naopak. Pokiaľ sme zvolili prácu s valčekom, vymaľujeme najprv štetcom miesta na okrajoch a v rohoch miestnosti všade tam, kam sa valčekom nedostaneme. Taktiež miesta na spojoch so susednými plochami. Zárohákom natrieme stenu za radiátormi. Postupujeme teda od okien, strop si rozdelíme na menšie štvorce a postupne ich pretierame maľbou. Valček ponoríme do vedra s farbou, ale len do troch štvrtín šírky valčeka. Prebehnutím cez stieraciu mriežku votrieme farbu i do nenamočenej časti valčeka. Valček ťaháme zvisle dolu. Keď zistíme, že na valčeku už nie je príliš veľa farby, ešte raz prejdeme opatrne cez celú čerstvo natretú plochu, aby farba kryla rovnomerne. Tejto technike sa hovorí vyhladenie farby a používa sa na stenách i na stropoch. Potom valček opäť ponoríme do farby a natrieme ďalšiu časť plochy. Každá novo natretá plocha musí jednou šírkou ťahu valčekom prekrývať predtým natretú plochu, aby nevznikli žiadne tiene (nenatreté miesta). Necháme dôkladne vyschnúť.

Miestnosť, ktorú budeme maľovať vyprázdnime. Okná, dvere, svietidlá, zásuvky i podlahu a prípadne i nábytok odsunutý doprostred miestnosti zakryjeme fóliou s krepovou páskou od firmy Promi alebo maskovacou páskou s fóliou Easy Cover od firmy Tesa. Opravíme škáry v stene. Rohom špachtle odstránime zo škáry murivo a škáru špachtľou ešte opatrne pretiahneme. Starým štetcom z nej vymetieme prach a zvyšné úlomky, prípadne použijeme vysávač. Tenkú škáru iba zatrieme štetkou. Pri aplikácii sadry alebo tmelu murivo navlhčíme rozprašovačom. Rozmiešame modelársku sadru alebo použijeme výhodnejší stierkový tmel a škáry zatmelíme. Väčšie trhliny možno zakryť opravnou páskou, spoje v sadrokartónových stenách môžeme prekryť páskou so skleneným vláknom Tesa alebo škárovacou páskou od firmy Promi.

Zvolený tmel do škáry vtlačíme špachtľou, najskôr naprieč cez škáru, potom pozdĺžne a necháme ho trochu presahovať. Keď stvrdne, uhladíme zagitované plochy jemným brúsnym papierom č. 100 na plátne alebo zarovnáme špachtľou do výšky okolitej steny. Farbu starostlivo rozmiešame. Môžeme použiť vŕtačku s miešacím nástavcom. Po prípravných prácach necháme steny vyschnúť. Pokiaľ budeme maľovať valčekom, štetcom najprv vymaľujeme všade tam, kam sa s valčekom nedostaneme, alebo kde by mohol zasiahnuť do susednej plochy. Valček ponoríme do vedra s farbou do troch štvrtín šírky valčeka. Prebehnutím cez stieraciu mriežku votrieme farbu i do nenamočenej časti valčeka. Valček ťaháme zvisle dolu. Farbu vyhladíme. Potom valček opäť ponoríme do farby a natrieme ďalšiu časť plochy. Začíname stropom, a to od okna. Steny natierame v pruhoch, ktoré sa prekrývajú, vždy v smere dopadajúceho svetla, aby neboli viditeľné okraje už natretej plochy, ktoré vždy znovu pretrieme. Pracujeme tak rýchlo, aby farba v miestach napojenia jednotlivých ťahov štetcom bola ešte mokrá. Maľujeme vždy na jednej celistvej ploche, napr. na strope alebo jednej stene a to sprava doľava, ľaváci naopak. Zárohákom natrieme stenu za radiátormi. Zásadne postupujeme po svetle, teda od okien, strop si rozdelíme na menšie štvorce a tie postupne pretierame maľbou.

Steny necháme dôkladne vyschnúť. Dielo môžeme vylepšiť ozdobnými dokončovacími polystyrénovými lištami, ktoré vlepíme do prechodu medzi stropom a stenou. Na použitie v rohoch ich v pokosnici narežeme pod uhlom 45 °. Lišty môžeme natrieť buď ešte pred lepením alebo až nalepené.Na povrchovú úpravu líšt použijeme tú istú farbu, akú sme zvolili na steny či strop. Na rubovú časť lišty nanesieme akrylátový tmel v kartuši, necháme krátko zavädnúť a lištu pritlačíme na určené miesto. Škáry medzi lištami môžeme vyplniť rovnakým akrylátovým tmelom a spoj farbou zaretušujeme.

DESATORO DOBRÝCH RÁD

1. Z pestrej ponuky farieb a odtieňov si v kolorovacích centrách iste vyberiete: nezabudnite si však poznamenať číslo zvoleného farebného tónu kvôli prípadným opravám.

2. S maľovaním nových omietok sa neponáhľame, pretože podklad musí byť dobre vyzretý: štuk na to potrebuje tri týždne, keraštuk tri až šesť týždňov.

3. Škrabanie starých tapiet ako aj disperzných náterov môže niekedy spôsobiť problémy: prácu nám uľahčí prevlhčenie steny horúcou parou z prístroja na odstraňovanie tapiet.

4. Aby sme pokiaľ možno skrátili rozmiešanie farieb, použijeme vŕtačku s nástavcom: vrtuľou na miešanie.

5. V prípade tónovaných náterov by sme nemali zabudnúť farbu počas práce priebežne premiešavať: pigment má totiž tendenciu sadať ku dnu.

6. Na opravu trhlín použijeme radšej špeciálne tmely než sadru, ktorá praská, vytvára bubliny a vypadáva: práca s nimi je jednoduchá a rýchla.

7. Okrem farieb, u ktorých výrobca odporúča iba jeden náter, aplikujeme väčšinou dva: prvý redší spevní podklad, druhý hustejší má vyššiu kryciu schopnosť.

8. Násobok času, ktorý ušetríme tým, že si poriadne prečítame pokyny výrobcu, budeme nútení použiť na nutné opravy: škoda peňazí i nervov.

9. Istota dokonale precízneho spojenia farieb medzi stropom a stenami: výber ukončovacích dekoratívnych polystyrénových líšt je pestrý čo sa týka šírky i profilov.

10. Pri použití prikrývacích fólií nepredstavuje upratávanie po maľovaní žiadny problém: odlepíme prikrývacie fólie z okien a dverí, odstránime krepové pásky zo zásuviek a líšt, všetko zabalíme do fólie, ktorá pokrývala podlahu a vyhodíme.

POTREBNÝ MATERIÁL

Zakrývanie: - prikrývacie fólie s krepovou páskou alebo maskovacia páska s fóliou

Oprava poškodených stien:
- murárska lyžica
- špachtľa
- modelárska sadra alebo stierkový tmel
- fľaša na vodu s rozprašovačom
- hladítko a filcové hladítko huba
- páska so skleneným vláknom alebo škárovacia páska
- opravná páska na trhliny či opravná páska na zakrývanie trhlín
- na penetráciu Primalex Sokrat alebo Genius Pro

Maľovanie:
- farby napr. Primalex Plus alebo Primalex Primer
- tónovacie farby
- štetec plochý na omaľovanie okolo dverí, elektrických zásuviek a vypínačov
- štetec zárohák malý za radiátory
- maliarska štetka alebo valčeky s dlhším držiakom
- valček na fabióny a rohy
- nádoba na farbu
- stieracia mriežka
- vedro
- vŕtačka s nástavcom na rozmiešanie farby
- rebrík alebo schodíky

Dekorácia:
- polystyrénové dokončovacie stropné lišty
- akrylové lepidlo na lišty

Autor:  Baumax

NAJČÍTANEJŠIE

 

REKONŠTRUKCIA

 

HOBBY

 

ANKETA

 

TECHNIKA