29.1.2016 10:15 | Macho

Povedz mi, čo študuješ, a ja ti poviem, aký si

Ten pocit, keď vieš, že nič nevieš.
Ten pocit, keď vieš, že nič nevieš.
Zdroj: getty images
Tak by mohol znieť názov dánskej psychologickej štúdie, ktorá sa snažila odhaliť typické osobnostné rysy študentov jednotlivých oborov.

Vedci zistili, že charakteristiky osobnosti skutočne predurčujú to, aký obor si človek na univerzite vyberie. Analýza zahrnuje trinásť tisíc vysokoškolákov, ktoré tím z Aarhusu podrobil testovaniu tzv. Veľkou päťkou. Dáni tak preukázali, že študenti určitých oborov majú zhodné rysy osobnosti.

Test Veľkej päťky sleduje:
- otvorenosť voči skúsenosti (zvedavosť, vynaliezavosť vs. opatrnosť)
-  svedomitosť (dôkladnosť vs. bezstarostnosť)
-  extraverziu (iniciatíva, otvorenosť, sociabilita vs. zdržanlivosť, samotárstvo)
- prívetivosť (priateľskosť, súcit vs. chlad, antagonizmus)
- emocionálnu stabilita (citová stálosť vs. neurotizmus).

Študenti umenia a humanitných vied mali vysoké skóre v neurotizme, ale boli veľmi otvorení a zvedaví. Nižšie skóre mali vo svedomitosti a stredné v extraverzií.

Ekonómovia mali vysoké skóre v exraverzií, ale nízke v otvorenosti a prístupnosti. Stredné potom vo svedomitosti a neurotizme.

Študenti práv a podnikania sú najsebeckejší  neradi spolupracujú a tiež sú na tom najhoršie s empatiou. Ale dokážu sa dobre zabávať na večierkoch a sú aj ich skvelými usporiadateľmi. Boli vysoko extrovertní, stredné hodnoty mali v emočnej stabilite a svedomitosti, ale veľmi nízke v otvorenosti a prístupnosti k druhým.

Technické obory študujú jedinci so stredným skóre v emočnej stabilite a svedomitosti, ale s nízkym skóre v otvorenosti.

Študenti prírodovedeckých oborov mali najvyššie skóre v otvorenosti, boli veľmi extrovertní a mali stredné skóre v emoční stabilite.

„Ak sa na to pozrieme z tej humornej stránky, tak táto štúdia potvrdila viac či menej vžité predsudky o narušených študentoch psychológie, zapálených študentoch vedy a cynických ekonómoch,“ uviedla k výsledkom autorka štúdie Anna Vedelová z dánskej univerzity v Aarhus.Asi budúci právnici :)

Čítajte ďalej
Vianočné inšpirácie
Vianočné inšpirácie