10.3.2016 06:00 | Macho

Sú krásni ľudia zároveň aj inteligentnejší?

Krása nie je všetko. Obaja pokojne môžu mať IQ banského výťahu.
Krása nie je všetko. Obaja pokojne môžu mať IQ banského výťahu.
Zdroj: getty images
Haló efekt je taký silný, že ovláda aj pomerne racionálnych a kritických jedincov. A to nahráva fyzicky atraktívnym ľuďom. Tí sú automaticky považovaní za inteligentnejších.

Pokiaľ to vedia využiť a dajú si pozor na svoj ústny prejav, život im to v mnohých ohľadoch a situáciach uľahčí. Profesor Sean N. Talams nechal skupinu jedincov hodnotiť stovku osôb podľa fotografií. Dotyční mali hodnotiť inteligenciu, akademické výkony, svedomitosť a atraktivitu jedincov na obrázkoch. Iba podľa toho, ako na hodnotiacich snímka pôsobí.

Tí jedinci, ktorí dostali najvyššie hodnotenie v kategórii fyzickej príťažlivosti, získali aj najvyššie hodnotenie v kategórii inteligencie. Navyše boli automaticky považovaní za svedomitých a schopných. „Tieto výsledky dokazujú, že sme všetci doslova zaslepení krásou takým spôsobom, ktorým by sme hodnotili akademické výkony podľa tváre oveľa presnejšie, pokiaľ by sme neboli ovplyvnení haló efektom atraktivity. Z dojmu z tváre bolo už veľakrát zhodne potvrdené, že má silný vplyv na naše názory a rozhodnutia v politike, riadení, práve, rodičovstve a trestaní detí, povýšení do vojenskej hodnosti a hodnotení učiteľských schopností. Celkovo je sila prvého dojmu kritická a opakovane sa ukazuje, že má zásadný vplyv na naše názory, ktoré si o človeku tvoríme,“ tvrdia autori z univerzity St. Andrews v záveroch svojej štúdie.

Čítajte ďalej
Vianočné inšpirácie
Vianočné inšpirácie