20.3.2017 14:00 | Zaujímavosti

Ani nechcite vedieť, v čom na Marse budú pestovať zeleninu

paradajka na Marse
paradajka na Marse
Zdroj: getty images
Nemeckí vedci pomáhajú vyvíjať metódy pestovania rastlín, ktoré by bolo možné využiť pri osídľovaní vesmíru a hlavne Marsu.

Astronauti potrebujú využiť všetky odpadové  látky a zdroje k pestovaniu zeleniny, aby neboli závislí na dodávkach zo Zeme. A fyziológovia z Nemeckého vesmírneho centra vypestovali paradajky v ľudskom moči a pote. „Zem je uzatvorený biologický systém s rastlinami produkujúcimi kyslík a potravu, potom tu máte zvieratá, a mikróby, ktorí sa starajú o všetky rozkladné procesy v pôde. Bez týchto podmienok nie je možné dosiahnuť žiadny životaschopný trvalo udržateľný dlhodobý systém,“ vysvetľuje autor metódy doktor Jens Hauslage.

Pri vývoji použil pemzu, v ktorej dutinkách sú baktérie schopné rozložiť močovinu na dusičnany a dusíkaté soli. Pemza ponorená do nádoby s močom sa postará o výrobu hnojiva pre rastliny. A pretože je moč tvorený väčšinou z vody, je zároveň aj zdrojom zálievky. „Simulujeme a testujeme skleníky, ktoré by mohli byť postavené v mesačných či marťanských prostrediach a poskytovať posádke miestny zdroj čerstvých potravín,“ dodal Hauslage.

Čítajte ďalej