8.8.2017 10:00 | Macho

Čo je pre náš finančný úspech podstatnejšie ako inteligencia?

Zdroj: iStockphoto
Stalo sa akýmsi všeobecným názorom považovať za „životný úspech“ ten finančný. Teda človek bohatý a dobre situovaný je dnes väčšinou spoločnosti považovaný za úspešného.

Hoci pre iného môže byť úspechom výchova slušných ľudí z vlastných potomkov či odovzdávanie múdrosti ďalším generáciam. Keď sa však pozrieme na problematiku z hľadiska ekonomického, tak platí, že pre úspech tohto druhu je oveľa dôležitejší typ osobnosti ako inteligencia.

Ekonóm James Heckman, ktorý považuje za úspech práve nadobudnutie bohatstva, tvrdí, že sa väčšina ľudí mýli, keď si myslia, že ľudia s vyšším IQ končia v živote s väčším ekonomickým úspechom. V skutočnosti údajne ovplyvňuje inteligencia tento faktor iba z dvoch percent. Oveľa väčší vplyv (okrem ľudského šťastia)  má totiž typ osobnosti. Heckman tvrdí, že finančný úspech súvisí so svedomitosťou, čo je rys osobnosti definovaný usilovnosťou, vytrvalosťou a sebadisciplínou.

Nositeľ Nobelovej ceny z roku 2000 pôsobiace na Chicagskej univerzite tvrdí, že úspech nezávisí iba na vnútornej inteligencií, ale hlavne na vlastnostiach, ktoré sa človek môže naučiť. Okrem svedomitosti je dôležitá aj otvorenosť zahrňujúca zvedavosť a túžbu púšťať sa do neznámych vecí a oblastí. „Samozrejme na IQ tiež záleží. Niekto s IQ 70 nebude schopný takých výkonov a mentálnych operácii ako iný s IQ 190. Ale v tom, kto z dvoch nadpriemerne inteligentných uspeje v konkurenčnom boji, rozhodujú schopnosti, ktoré si počas života osvoja a ktoré nie sú vrodené,“  vysvetľuje profesor Heckman. A okrem toho existuje v spoločnosti skupina ešte oveľa vyspelejších jedincov, pre ktorých finančný úspech nie je synonymom životného úspechu a ich hodnoty sú  postavené vyššie.

Čítajte ďalej