30.8.2017 10:10 | Zaujímavosti

Pred 700 miliónmi rokov by sme na našej Zemi dlho neprežili

Zdroj: iStockphoto
Na začiatku 90. rokov kalifornský geobiológ Joseph Kirschvink prišiel s teóriou, že Zem sa pred 700 miliónmi rokov zmenila na bielu planétu, ktorú pokryla súvislá vrstva ľadu a snehu.

Keď sa potom táto vrstva roztopila, začal sa na Zemi búrlivo rozvíjať život. Pre kedysi nepravdepodobnú teóriu dnes existuje množstvo dôkazov. Horniny z oblastí rovníka či Austrálie a ďalší objavy nasvedčujú tomu, že skutočne pred 700 miliónmi rokov došlo k veľkým katastrofám. V oceánoch a na súši už existovali formy baktérií a veľmi primitívnych húb, ale kvôli vulkanickej činnosti sa do atmosféry dostalo obrovské množstvo plynov a prachu, takže slnečné žiarenie prestalo dopadať na povrch Zem a tá sa zmenila na guľu obalenú ľadom a snehom. Ten bol aj v rovníkovej oblasti, kde priemerná teplota vzduchu dosahovala -38 °C.

Život skoro vymizol, ale v teplých prameňoch vyvierajúcich zo Zeme do morí sa udržali niektoré  formy baktérií a jednoduchých eukaryot. Keď v atmosfére kvôli ďalšej vulkanickej činnosti vzrástla koncentrácia sírovodíku a oxidu uhličitého, nastalo geologické obdobie kyslých dažďov. Tie najskôr roztopili ľady a snehy, a potom uvoľnili aj fosfor do oceánov. Po státisícoch rokov sa podnebie oteplilo a v moriach sa objavili prvé jednoduché riasy. Vďaka fosforu sa začali rýchlo rozmnožovať a produkovať kyslík. Zem sa stala obývateľnou pre ďalšie formy života, ktorý sa rýchlo vyvíjal a expandoval neskôr aj na súš.

„Boli to riasy na základne potravinového reťazca, ktoré vytvorili obrovský zdroj energie potrebný pre evolúciu zložitejších ekosystémov, ktoré umožnili život väčším druhom živočíchov na Zemi. Rozmach rias bol najvýraznejším ekologickým a evolučným prerodom v histórii Zeme,“ tvrdí paleobiogeochemik profesor Jochen Brocks z Austrálskej národnej univerzity. Jeho tím preukázal na horninách zo strednej Austrálie, že tento kontinent, keď bol ešte v oblasti rovníku, a odkiaľ sa presunul výrazne na juh, bol pokrytý trvalou vrstvou ľadovcov. To nasvedčuje teórii o Zemi ako veľkej snehovej guli.

Čítajte ďalej